ONTZIAK (2010):

Ontziak
  • Papera eta kartoia
  • Materia organikoa eta gainerakoak
  • Rose Escargot
  • Kerobia
  • Maketa